office@ardeco.roStr. Dragoș Voda, Nr. 17, Parter, Ap 1, Sector 2, București

CE ESTE O PROIECTARE DE ARHITECTURA

    O PROIECTARE DE ARHITECTURA este un proces complex in care sunt detaliate elementele de arhitectura ce compun cladirea. Acest proces este  rezultatul conditionarilor impuse de TEMA PRELIMINARA DE ARHITECTURA. Aici gasiti mai multe informatii referitoare la Concept si Tema Preliminara de Arhitectura.

    Anterior etapei de proiectare de arhitectura sunt concretizate specificatiile tehnice referitoare la instalatii si structura. Proiectarea de Arhitectura va incepe partial, anterior stabilirii TEMEI FINALE DE ARHITECTURA.

 

SCOPUL PROIECTARII 

    Scopul proiectarii este acela de a detalia elementele componente ale cladirii precum accesuri, suprafete, lungimi si cote, orientare.

    Prin proiectarea corecta a unei constructii, specialistii, beneficiarul, constructorul si autoritatile care analizeaza proiectul vor intelege plansele desenate.

Interesul fiecarei parti implicate in proiect:

       –   Beneficiar – prin proiectarea de arhitectura interesul principal al beneficiarului este acela de a afla ce suprafata utila totala va avea spatiul pe care il va utiliza. Aici putem aminti si suprafata construita rezultatat intrucat aceasta se va traduce in cost al investitiei.

       –   Specialisti – In urma proiectarii de arhitectura inginerii vor interveni pe planuri si vor adauga fiecare in parte elementele ale propriei specialitati. Inginerul de structuri va analiza si va predimensiona structura de rezistenta. Inginerii de instalatii vor propune instalatiile necesare bunei functionari a cladirii. Verificatorul va stabili daca arhitectul a proiectat corect din punct de vedere al normelor calitatii in constructii. 

       –   Autoritatile – vor analiza incadrarea constructiei in regulamentul local de urbanism. Ca indicatori principali amintim aici regimul de inaltime, retrageri, procent de ocupare al terenului si coeficient de utilizare al terenului.

 

    Printr-o proiectare de arhitectura corecta vor fi evidentiate si extrase listele de cantitati ce vor fi utile in vederea stabilirii cantitatilor de materiale necesare executiei lucrarii. 

    Elaborarea detaliilor de executie reprezinta una din etapele finale ale proiectarii de arhitectura. Ele determina modalitatea de punere in opera sau executie a diferitelor zone ale unei cladiri. Numarul detaliilor de executie  este direct proportional cu nivelul de complexitate al proiectului. 

 

AVANATAJELE UNEI PROIECTARI CORECTE

  1.  Intelegerea parametrilor constructiei.

  2.  Analiza si interventia facila a specialiatilor conexe.

  3.  Rapiditate in analiza si emiterea autorizatiei din partea autoritatilor.

  4.  Executie fara piedici si/sau probleme.

 

Informatii suplimentare cu privire la principii si reguli de proiectare de arhitectura gasiti aici in acest ghid.