office@ardeco.roStr. Dragoș Voda, Nr. 17, Parter, Ap 1, Sector 2, București

Se impune consolidarea unei constructii cu vechime mai mare de 20 de ani sau asupra careia se intervine, modificandu-se parametrii structurali si/sau arhitecturali.

 

Consolidarea unei constructii presupune incadrarea ei in normele actuale de rezistenta si stabilitate. Masurile de consolidare rezulta in urma unei expertize tehnice efectuate de un expert avizat, care va oferi solutii bazate pe propunerea arhitecturala.

 

MODERNIZARE

Modernizarea unei constructii consta in aplicarea solutiilor tehnice arhitecturale, structurale si de instalatii prin respectarii cerintelor esentiale in constructii (rezistenta mecanica si stabilitate; securitatea la incendiu; igiena, sanatate si mediu; siguranta in accesibilitate si exploatare; protectia impotriva zgomotului; economie de energie si izolare termica; utilizarea sustenabila a resurselor naturale.)

 

Spre deosebire de o constructie noua, modernisarea unei constructii existente necesita analize sulimentare din punct de vedere al structurii de rezistenta, al instalatiilor si nu in ultimul rand al arhitecturii.

 

Modernizarea se aplica de regula cladirilor publice (invatamant, sanatate, adminsitratie) sau private ( comert si servicii, industriale), dar avem si situatii ce implica functiuni rezidentiale.

   

SCHIMBAREA FUNCTIUNII sau SCHIMBAREA DESTINATIEI CLADIRII

Functiunea unei constructii reprezinta modalitatea si scopul de utilizarea si functionarea ale acelei constructii.

 

O constructie poate avea o anumita functiune doar in situatia in care aceasta este compatibila cu reglementarile urbnistice ale zonei in care se afla. De exemplu sunt zone care au ca functiune doar locuirea, in acea zona se pot construi doar locuinte conditionate de indicatori urbanistici ce precizeaza regimul de inaltime, procent de ocupare al terenului, retrageri, etc.

 

Prin schimbarea functiunii sau schimbarea destinatiei de folosinta  intelegem o tranformare a modului de utilizare a unei constructii si aceasta este valabila pentru zone cu functiune mixta unde avem o serie de functiuni compatibile din care putem alege pe cea necesara.

 

Daca zona urbanistica permite, schimbarea functiunii se face prin 2 metode:

  1. Prin intocmirea documentatiei de autorizatie de construire solicitata printr-un certificat de urbanism in situatia in care constructia existenta se modifica din punct de vedere arhitectural si/ sau structural.
  2. Prin aducerea de completari constand in proicte tehnice, acorduri, avize, expertize sau alte studii, solicitate de primarie pentru a obtine schimbarea destinatiei de folosinta si acestea difera in functie de administratia locala